RENDITINGIMUSED

Vajalikud dokumendid

Matkaauto rentimisel on vajalik esitada nii kehtiv juhiluba kui ka pass. Renditud matkabussi võivad juhtida vähemalt 21 aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba min. juhistaaziga 3 aastat. Kui rentnikuks on juriidiline isik, sõlmib sõiduki kasutamiseks lepingu juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kes esitab rendifirmale volitusi tõendavad dokumendid (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia).

Broneerimine

Matkabussi broneerimistasu on 500 EUR . Broneerimise kinnitamiseks loeme broneerimistasu laekumist rendilepingul näidatud arveldusarve numbrile. Broneerimistasu ei tagastata vaid jäetakse  arvele rendi tagatisrahaks deposiiti. Broneerimistasu tagastatakse peale renti kui rendifirmal puuduvad rentnikule rahalised nõuded või pretensioonid. Broneeringu kliendipoolsel tühistamisel vastutab klient broneerimistasu ulatuses ning broneerimistasu ei tagastata.

Tagatisraha

Autosuvila rentnik peab maksma lepingu nõuete täitmise tagatisraha 500 EUR , mis lepingu lõpetamisel ning nõuetele vastavuse korral tagastatakse.

Rendiperiood ja läbisõit

Matkaautode rendi minimaalne rendiperiood on kolm ööpäeva (kõrguhooajal on minimaalne rendiperiood 5-7 päeva). Kõrghooaeg perioodil 1. juuni kuni 15. september. Kui matkaauto tagastatakse rohkem kui 1 tund hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, võidakse kogusummale lisada ühe päeva tasu. Seepärast soovitame rendifirmat aegsasti teavitada võimalikest muudatustest matkabussi tagastamise aja ja/või koha suhtes. Matkabussidel läbisõidupiirangut ei ole.

Rendihinnad

Rendihinnad sisaldavad õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust. Päeva hind kehtib 24-le tunnile alates rendihetkest.

Maksed

Nii eeldatav renditasu kui ka rentija omavastutuse summa tasutakse üldjuhul vahetult enne rendiperioodi algust. Lõplik arveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist rendileandjale. Tasuda on võimalik ülekandega ja sularahas.

Kindlustused

Matkaautode rendi hinnad sisaldavad avariikindlustust rentija omavastutusega 500 EUR ja varguskindlustust rentija omavastutusega 15% sõiduki maksumusest. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust. Matkabussi ärandamise või varguse korral on rentija kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Liiklusõnnetuse korral teatage sellest kindlasti politseisse ja võtke neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktnumbrid leiate rendilepingult).

Lepingu kehtivus

Iga allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus.

Sõitmine Eestist väljapoole

Kliendil on lubatud sõita matkaautoga Euroopa Liidus. Väljaspoole sõit eelnevalt kooskõlastada rendileandjaga.

Auto seisukord

Matkabuss antakse Teile üle tangituna, pestuna ja tehniliselt korras seisus. Autot kätte saades soovitame see hoolikalt üle vaadata ning üles märkida lepingusse kõigi vigastuste (sh kriimustuste), vastasel juhul võite jääda süüdi ka vigastuste eest, mis autol juba enne olemas olid. Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda matkaauto rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib. Kui rike tekib rendiperioodi ajal, võib rentnik nõuda vastavat hinnaalandust, kui rendileandja ei suuda tõestada oma õigsust, et on teinud kõik endast sõltuva sõiduki korrasolekuks.

Kütus

Auto antakse Teile üle täis kütusepaagiga. Autosuvila tagastamisel mitte täis paagiga arvestatakse renditasule juurde 200 EUR leppetrahv. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab Rentnik.

Auto üleandmine ja tagastamine

Rendiperiood algab rendipäeval kell 11.00 ning lõppeb rendi lõpp-päeval kell 11.00, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Autosuvila tuleb tagastada siseruumid hoolikalt puhastatuna, WC kassett tühjendatuna nagu auto oli rendile võtmise hetkel. Välispuhastust ei pea rentija teostama. Rendileandjal on õigus nõuda koristusraha kui matkaauto ei ole piisavalt hästi koristatud. Koristuse hind on 80 EUR , reoveepaagi tühjendus 30 EUR. Auto tagastamisel teostavad auto ülevaatuse rendileandja ja rentija koos. Vead mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab rentija autoesinduse hinnakirja alusel. Kui rentija ei tagasta matkaautot õigeaegselt on rendileandjal õigus nõuda hilinetud päevade eest topeltrenti.

Nõuded kolmandatelt isikutelt

Kõik rentniku ja/või matkaauto kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.

Muu

Autos ei tohi vedada lemmikloomi ja suitsetada. Nõude rikkumise korral leppetrahv 100 EUR.

Täielikud tingimused leiate rendilepingult.

Lae alla rendilepingu tingimused SaareKaravan Renditingimused august 2023